De Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer is op zoek naar:

een lid voor de Raad van Toezicht (m/v)
met financiële en bedrijfseconomische expertise

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de volgende taken:

 • Het uitoefenen van toezicht waarbij de raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt. Onderwerpen van toezicht zijn:
  • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie
  • De resultaten die de organisatie realiseert
  • Het functioneren en handelen van het College van Bestuur
  • De effecten van belangrijke externe ontwikkelingen
  • Het relatiepatroon met de leerlingen, ouders/verzorgers, leidinggevenden en medewerkers en de externe belanghebbenden, zoals de gemeente en het toeleverend en afnemend onderwijsveld en bedrijven.
  • Het geven van invulling aan de openbare identiteit van de Stichting SVOZ
  • De statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur en optreden als klankbord.
 • Het nemen van statutair voorgeschreven beslissingen.
 • Het functioneren als werkgever voor het College van Bestuur.

De kandidaat

U herkent zich in onderstaand profiel:

 • Bereidheid om kennis en ervaring te verbinden aan de missie, ambitie en strategie van de SSVOZ
 • Onafhankelijk (zowel  in belangen als attitude)
 • Brede maatschappelijke belangstelling
 • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen
 • Kennis van en bij voorkeur ervaring met bestuurlijke en toezichthoudende rollen in organisaties
 • Financiële en bedrijfseconomische expertise (bij voorkeur in de not for profit sector) op beleidsmatig niveau.
 • Principieel voorstander van het openbaar onderwijs.
 • Beschikken over een breed en relevant netwerk, met name in omgeving van Zoetermeer
 • Goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheid, analytische vaardigheden
 • Standvastig, maar bereid tot concessies en consensus.
 • Bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden (ca. 5 avonden per jaar)

Wat wij bieden

Wij bieden u de mogelijkheid om uw deskundige bijdrage en talenten te verbinden aan onze organisatie die talentontwikkeling van leerlingen en medewerkers hoog in het vaandel heeft staan.

Wij bieden een vergoeding van € 1.500,- per jaar.

De procedure


U kunt uw sollicitatie voor 25 januari a.s. richten aan Mevrouw M. Mooten, hoofd P&O, [email protected]

De gesprekken zijn gepland op 4 en 18 februari a.s. vanaf 18.00 uur. Gelieve deze data te reserveren.

Meer informatie?

Voor inhoudelijke informatie en vragen kunt u per email contact opnemen met de heer I.A.P.M Wajon, voorzitter Raad van Toezicht, [email protected]. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Mooten, hoofd HRM, telefoonnummer 079 3467715 of [email protected].

Meer informatie over de stichting SSVOZ vindt u op onze website www.scz.nl